เมืองที่สวยงามและน่าเดินที่สุดในสหราชอาณาจักรยังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการพักผ่อนในเมืองในปี 2024

จุดหมายปลายทางแบบโกธิกได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่เดินสำรวจได้ง่ายที่สุด