1 ส.ค. - วันนี้ 60 ปีที่อังกฤษเตรียมขึ้นราคาอาหารจากตลาดทั่วไป

60 ปีที่แล้ว (1962) ส.ส. ส.ส. ในคอมมอนส์ตกใจเมื่อรัฐบาลยืนยันว่าการเข้าสู่ตลาดร่วมจะทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น แต่รัฐมนตรีก็มุ่งมั่นที่จะเจรจาเพื่อเข้าร่วมต่อไป แม้ว่าจะมีการกดดันเงื่อนไขการเข้าประเทศมากเกินไป