เครือข่ายเส้นทางเดินของสหราชอาณาจักรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสู่สุขภาพ

กองทัพอาสาสมัครได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางเดินที่เชื่อมระหว่างเมือง เมือง และหมู่บ้านต่างๆ ของสหราชอาณาจักร