ประเทศที่สวยงามซึ่งแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้จะเป็นสวรรค์เขตร้อนก็ตาม

ตองกาซึ่งประกอบด้วยเกาะต่างๆ 170 เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพียง 54,000 คนต่อปี ทำให้เป็นประเทศที่มีผู้เยี่ยมชมน้อยที่สุดเป็นอันดับ 21 ของโลก