สะพานคนเดินสุดเพี้ยนที่ 'ยาวที่สุดในโลก' แขวนอยู่เหนือหุบเขาลึก 328 ฟุต

สะพาน Skywalk Willingen มีน้ำหนักประมาณ 120 ตัน และสามารถรองรับคนได้ 750 คนเดินบนสะพานนั้นในคราวเดียว